Samtale

Samtale – giver øget bevidsthed omkring tanke og handlemønstre

Indgår som en naturlig del af behandlingen men kan fravælges, afhængig af behov.

Bag mange fysiske ubalancer og spændinger, igger ofte psykiske årsager som efterhånden afdækkes.

Kombinationen af krops bevidsthed, følelses kontakt og det overblik tankerne kan give, skaber en helhed som
gør det muligt at handle helhjertet og målrettet, i stort og småt.

Ved hjælp af nærvær, fprskellige samtaleteknikker, kognitiv terapi og kropssprog, støttes du til øget bevidsthed omkring tanke og handlemønstre,
Om nødvendigt inddrages din livshistorie, for at øge indsigten og gøre brug af dyrebare erfaringer.

Mønstre og erfaringer, som måske står i vejen for din udfoldelse og livskvalitet. Eller som har givet dig styrker og redskaber, til at vokse gennem udfordringer.
Klarheden giver mulighed for at vælge, tænke nyt og for at skabe et liv ,som din egen autoritet.

Indholdet af samtalen, bestemmes af de begrænsninger, udfordriger eller kriser, du ønsker samarbejde omkring.